WERKWIJZE

Na een oriënterend kennismakingsgesprek volgt een grondig pedagogisch-didactisch onderzoek. Middels intakegesprekken en eventueel toetsen, testen en observaties, proberen we een beeld te krijgen van de leerling en te ontdekken waar het probleem precies zit.

Na deze fase van diagnose maken we een plan van aanpak. Met alle betrokkenen spreken we dit plan door. De begeleiding die dan volgt heet remedial teaching (RT). Remedial teaching is geen bijles. Bij remedial teaching gaat het om het toepassen van gespecialiseerde technieken en benaderingen, die uitgaan van de problemen van de leerling.

Het is maatwerk. Het plan van aanpak stellen we op voor een bepaalde periode. Na deze periode volgt er een evaluatie en wordt de begeleiding afgerond of bijgesteld.

Britge Remedial Teaching streeft naar een omgeving van deskundigheid, veiligheid en vertrouwen. In een veilige omgeving leert een leerling hoe hij het probleem kan aanpakken. Wij streven een toename van moed en zelfvertrouwen na, waardoor de leerling beter gaat functioneren op school en in overige situaties.

Doorverwijzing
Wanneer een verdere diagnose en/of een verklaring voor bv. dyslexie of dyscalculie nodig blijkt te zijn, kunnen wij voor u contact leggen met een BIG-geregistreerde orthopedagoge.

Kwaliteit
Bescherming van uw persoonsgegevens wordt gedurende het traject in acht genomen. De procedures zijn na te lezen in de privacy policy en AVG verklaring.