Remedial Teaching

Britge Remedial Teaching verleent hulp aan leerlingen
met leerproblemen of leerstoornissen.

15

Jaar ervaring

Dyslexie Dyscalculie Planning & Organisatie Leerstrategieën Studievaardigheden Leesstrategieën

Aanbod Britge

PO VO

Onderwijs

Welkom bij BRITGE

Bij sommige leerlingen verloopt het leren minder gemakkelijk dan verwacht. Aan de inzet ligt dat meestal niet: het lukt eenvoudig niet om het lezen, spellen, rekenen en/of schrijven onder de knie te krijgen. Hieraan kunnen allerlei oorzaken ten grondslag liggen. Vaak blijkt er sprake te zijn van leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen.

Duidelijk is dat deze leerlingen hulp nodig hebben: Britge Remedial Teaching biedt deze hulp.

Brigitte Geilenkirchen, orthopedagoge en geregistreerd remedial teacher bij de landelijke beroepsvereniging, leidt Britge Remedial Teaching.

Samen werken aan jouw toekomst

Groeien tot je beste zelf

Online afspreken mogelijk