EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is
Brigitte Geilenkirchen
Ik help je graag met het behalen van jouw doelen!

Even voorstellen, mijn naam is Brigitte

Na mijn gymnasiumopleiding ben ik als orthopedagoog opgeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met als specialisatie gedrags- en opvoedingsproblemen. Na afronding van de opleiding voor Remedial Teaching (Master SEN) aan de Fontys Hogeschool Tilburg in 2006, ben ik gestart met mijn eigen praktijk Britge Remedial Teaching.

Naast het voeren van een eigen praktijk, ben ik ook al die jaren werkzaam in het
voortgezet onderwijs als remedial teacher op een school voor vmbo-t, havo, vwo en gymnasium. Ik begeleid daar leerlingen van brugklas tot examenklas. De begeleiding omvat problemen op allerlei gebied: spelling, lezen, rekenen en wiskunde, studievaardigheden, planning en organisatie, digitale en auditieve ondersteuning, etc.

Tevens ben ik vanuit mijn praktijk op veel scholen voor het
basisonderwijs werkzaam om leerlingen individueel te begeleiden.

Specialisatie

Al tijdens de RT opleiding ben ik mij gaan specialiseren in reken- en wiskundeproblemen.

In de hele lijn van het rekenen kan ik ingrijpen; van rekenen op de basisschool tot wiskunde in het (hoger) voortgezet onderwijs. Problemen met rekenen behelzen vaak problemen in een bredere context; het versterken van het zelfvertrouwen is een belangrijk onderdeel tijdens de aanpak van de reken- en wiskundeproblemen.

In de loop der jaren heb ik mij constant op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en inzichten middels het volgen van opleidingen en cursussen als onderzoek dyslexie en dyscalculie, Snel leren = leuk leren, Actief leren leren, Study Smart, Teken je gesprek, Jungle Memory en diverse online trainingen over uiteenlopende gebieden. 

Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching (LBRT)

Ik ben geregistreerd lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (BO en VO): lidnummer 159372
www.lbrt.nl 

Regelmatig onderhoud ik contact met andere remedial teachers in en rond Nijmegen. Ik vind het waardevol om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen en te kunnen discussiëren over problemen en oplossingen.