Brigitte Geilenkirchen
Britge Remedial Teaching Bij sommige leerlingen verloopt het leren minder gemakkelijk dan verwacht. Aan de inzet ligt dat meestal niet: het lukt eenvoudig niet om het lezen, spellen, rekenen en/of schrijven onder de knie te krijgen. Hieraan kunnen allerlei oorzaken ten grondslag liggen. Vaak blijkt er sprake te zijn van leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen.

Duidelijk is dat deze leerlingen hulp nodig hebben:
Britge Remedial Teaching biedt deze hulp.

Brigitte Geilenkirchen, orthopedagoge en geregistreerd remedial teacher bij de landelijke beroepsvereniging, leidt Britge Remedial Teaching . Naast het voeren van een eigen praktijk, is zij in het voortgezet onderwijs werkzaam als remedial teacher.